Santa Mariña de Vilaesteva

68 habitantes, nunha única entidade: Vilaesteva. Temos referencia documental a esta parroquia nunha doazón feita o Mosteiro de Samos no ano 1072. Trátase da parroquia de maior altitude do municipio, aproximadamente 1000m. A igrexa parroquial está na parte alta. Un cabido con cuberta a dúas augas protexe a súa entrada. Ten adosada a sancristía no lateral sur. No interior conserva un retablo de estilo neoclásico.