Infraestruturas

Antiga Casa Consistorial (Futuro Centro Etnográfico).

Carracedo, s/n

Pavillón Polideportivo.

Rúa Concepción Arenal,s/n- A  Pobra de San Xiao
Tfno: 982 54 30 77

Polifuncional do Campo dá Feira.

C/ Campo da Feira s/n

Centro Polifuncional (Biblioteca, Salón de Actos, Club Social).

C/ Benigno Quiroga, 93 - A Pobra de S. Xiao
Tfno.: 982543066

Praza Pública dós Labregos.

C/ Benigno Quiroga s/n

Pista de Padel

C/ Benigno Quiroga s/n

Aula homologada para cursos. Casa do Concello

Avda. Rosalía de Castro, 17- A Pobra de San Xiao
Tfno: 982 54 30 77

Colexio Público “Ramón Piñeiro”

Praza do Reis, s/n.
Tfno: 982 54 31 29
Fax: 982 54 31 29

Complexo Terapéutico “A Veiga"

  C/ Río Neira, 16 s/n - A Pobra de S. Xiao
  Teléfono: 982 54 39 43

Centro de Saúde

Rúa Rosalía de Castro, s/n- 27360 - A Pobra de San Xiao
Teléfono: 982543039

Escolas Rurais rehabilitadas e dispoñibles (Ronfe, Trasliste, Monseiro, Toirán, Láncara, Oleiros, Ribeira, Armea de arriba, Río, Bande, Santalla de Lagos).

Novo cemitero de A Pobra de San Xiao - (ver plano grande)

Monte Castal Vello da Pobra de S. Xiao