Corporación Municipal

Corporación Municipal LáncaraALCALDÍA

  • DARÍO A. PIÑEIRO LÓPEZ: (PSOE), ALCALDE, PRESIDENTE

COMPOÑENTES:

  • Primeiro Tenente de Alcalde: D. Pablo Rivera Capón
  • Segundo Tenente de Alcalde: D. José Manuel García Aldegunde
  • Terceiro Tenente de Alcalde: Dna. Emilia Fernández Seijo

ÁREAS DE GOBERNO:

Delegación de Alcaldía, Relacións Institucionais e Ordenación do territorio. Concelleiro D. Pablo Rivera Capón

Delegación de Medio Rural, Servizos Públicos básicos e Mobilidade. Concelleiro D. José Manuel García Aldegunde

Delegación de Muller, Igualdade e Servizos Sociais. Concelleira Dna. Emilia Fernández Seijo

Delegación de Desenvolvemento Local, Cultura, Deporte, Medio Ambiente, Participación Veciñal e Novas Tecnoloxías. Concelleira Dna. Alba María Sangil de Andrés.

  • Área de Deporte e Xuventude. Concelleiro D. Diego Balboa Amado

Delegación de Réxime Interior e Facenda Local. Concelleiro D. Juan José Diaz Gómez

PARTIDO POPULAR

  • Dna. Olga Capón Moreno
  • D. Marcos Míguez Martínez
  • D. Luis Miguel Losada Matos

BNG:

  • D. Iago Bande Cortizo