Corporación Municipal

Corporación Municipal LáncaraALCALDE

  • DARÍO A. PIÑEIRO LÓPEZ: (PSOE), ALCALDE, PRESIDENTE

COMPOÑENTES:

  • Primeiro Tenente de Alcalde: D. Pablo Rivera Capón
  • Segundo Tenente de Alcalde: Dna. Begoña López Magdalena
  • Terceiro Tenente de Alcalde: D. José Manuel García Aldegunde

Delegación de  Deporte, Xuventude,Cultura e Actividades de lecer, no Concelleiro D. Miguel Rodriguez Abad

Delegación de Obras, Servicios e Medio Rural , no Concelleiro D. José Manuel García Aldegunde

Delegación de Muller, Igualdade, Emprego e Servizos Sociais, na Concelleira Dna. Begoña López Magdalena

Delegación de Urbanismo e Relacións Institucionais e Interadministrativas, no Concelleiro D. Pablo Rivera Capón

Delegación de Servicios Públicos mínimos de auga,alumeado público,lixo,sumidoiro e deputación, na concelleira Emilia Fdez Seijo

PARTIDO POPULAR

  • D. Santiago Cubillas Álvarez
  • D Carlos Fernandez Diaz
  • D. Arturo Sobrado Castro
  • D. Oscar Martinez Rubio

BNG:

  • D. Iago Bande Cortizo