Liñas de Autobuses

PARADAS DE AUTOBUSES NA POBRA DE S. XIAO

As horas marcadas indican a saída do destino, polo cal a parada na Pobra de s. Xiao no caso dos autobuses procedentes de Lugo sería de máis ou menos 20 minutos con respecto ó horario indicado e no caso dos autobuses procedentes de Sarria sería de máis ou menos 10 minutos con respecto ó horario indicado.

*********************************************************************

Lugo-Sarria: 08:30, por fora ( de luns a venres)

Lugo-Sarria: 10:35, por dentro (tódolos días)

Lugo-Sarria: 12:00, por fora ( de luns a domingo, excepto sábados)

Lugo-Sarria: 12:45, por dentro ( luns a sábado, excepto festivos)

Lugo-Sarria: 14:35, por fora ( durante o período escolar)

Lugo-Sarria: 15:20, por fora ( de luns a venres)

Lugo-Sarria: 15:50, por fora (sólo sábados)

Lugo-Sarria: 17:30, por fora (luns a venres)

Lugo-Sarria: 18:35, por dentro (tódolos días)

Lugo-Sarria: 20:00, por dentro (luns a venres)

Lugo-Sarria: 22:00, por dentro (luns a venres)

Lugo-Sarria: 22:30, por fora (sólo domingos e festivos)

***************************************************************

Sarria-Lugo: 07:55, por fora (luns a venres)

Sarria-Lugo: 09:00, por dentro (luns a venres)

Sarria-Lugo: 09:50, por dentro ( luns a venres)

Sarria-Lugo: 10:35, por dentro (tódolos días)

Sarria-Lugo: 13:00, por dentro (tódolos días)

Sarria-Lugo: 15:00, por fora ( luns a venres)

Sarria-Lugo: 17:30, por dentro (luns a venres cando non hai colexio)

Sarria-Lugo: 18:15, por dentro ( luns a venres cando hai colexio)

Sarria-Lugo: 19:10, por dentro (tódolos días)

Sarria-Lugo: 20:55, por fora (luns a domingo excepto sábados)