Traballo Social

Xunta de Galicia - Consellería de Traballo e Benestar

 

DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS (EN AGRUPACIÓN CO CONCELLO DO PARAMO).

CENTRO DE SERVIZOS SOCIAIS: Oficina ubicada na casa do concello

PERSOAL:

TRABALLADORA SOCIAL : MARIA TERESA LÓPEZ PERNAS

DÍAS DE ATENCIÓN:

LÁNCARA : LUNS , MÉRCORES E XOVES de 9:00-15:00h.

PÁRAMO: MARTES E VENRES de 9:30-15:00h.

DIRECTORA DO CENTRO DE INFORMACIÓN DA MULLER: ERIKA FERNANDEZ LÓPEZ

DIA DE ATENCIÓN : XOVES de 9:00 - 11:00 h.

SERVIZOS, PROGRAMAS E PRESTACIÓNS

1.- INFORMACIÓN , ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO

(Recoñecemento de grao de discapacidade, tarxeta de estacionamento, Familia numerosa, prestación familiar por fillo a cargo, Renda de Integración Social Galicia, axudas de emerxencia, abono social eléctrico, abono social telefónico, acollemento familiar de persoas maiores, banco de alimentos, Centros de día, Residencias da Terceira Idade, inscrición como demandante de vivenda protexida, exención de tasa comedor, axudas a menores de tres anos).

2.-SERVIZO AXUDA NO FOGAR

3.- CONVIVENCIA OU ALOXAMENTO ALTERNATIVO

4.- COORDINACIÓN CO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER DE SARRIA

Este é un Centro Comarcal que está dirixido a tódalas mulleres dos concellos da comarca , entre eles Láncara. A responsable do CIM é abogada , Erika Fernandez López

5.- DINAMIZACIÓN DAS PERSOAS MAIORES

As persoas maiores de 65 anos suponen un colectivo moi amplo da poboación deste concello representando o 34% da poboación total.

As actuación específicas de intervención con este colectivo son unha xuntanza de confraternidade ( comida , agasallo e actuación musical ) e excursión a algunha localidade da comunidade galega.

6.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVIZOS SOCIAIS

Trátase dun soporte documental informático que permite recoller os datos básicos e a obtención de información estadística dos mesmos sobre os usuarios de servizos sociais, como nº de expedientes , total de usuarios, total de intervencións, tramitacións concedidas e denegadas , total de casos derivados a outros servizos,