Santa María de Touville

80 habitantes agrupados nas entidades de Mourillón e Touville. A igrexa parroquial atópase nunha elevación do terreo nun lugar aillado. Ten pranta rectangular, e probablemente ten a súa orixe, prerrománica, nunha construcción monástica. Destacan as xambas da porta, decoradas, e tres relevos en forma de nós, na fachada e no interior. Existen nesta parroquia os castros de A Croa de Mourillón e As Croas, no límite coa parroquia da Lama.