Santa María de Neira

Santa maría de Neira58 habitantes distribuidos nas entidades de Neira e Sampaio. Conserva o seu templo parroquial de estilo románico na súa totalidade, con atrio-cemiterio ao redor. Destaca pola pureza de liñas e a austeridade decorativa. Ten arco triunfal con capiteis sobre semicolumnas adosadas e ábsida semicircular.