San Pedro de Bande

San Pedro de Bande100 habitantes, agrupados nas entidades de Susaos, Couto, Pedra e Reboredo .A igrexa parroquial, da segunda metade do século XII, pertence ó románico. Foi antigo mosteiro, unido ó de Samos. Conta cunha soa nave con cuberta de madeira e ábsida semicircular. Cuberta con bóveda de canón. No interior conserva unha colección de pinturas de gran valor, doazón da familia López Quiroga e Somoza. Segundo inventarios do século XII, nesta parroquia tivo propiedades a Igrexa de Lugo. Existe un lugar chamado Mosteiro, cuxo nome vincúlase coa existencia dun antigo mosteiro neste lugar.