A Póboa de San Xiao

A Póboa de San Xiao633 habitantes distribuidos nas entidades de Ariz e Valdriz. A igrexa parroquial é moderna, de comezos do século pasado, se ben conserva restos románicos. Presenta pranta de cruz latina, e conserva no interior retablos dos sécalos XVI e XVII. Posúe dúas capelas laterais, na esquerda atopamos os sepulcros da Casa Grande, cos restos de D. Fernando Quiroga, coroel de Infantería de Lugo. Nesta parroquia atópase tamén o Pazo da familia dos Quiroga.