HORARIO ESCOLAS DEPORTIVAS 2015/2016

*Patinaxe pospoñerase ata o mes de maio xa que esta actividade ten que impartirse ó aire libre.