Prego cláusulas administrativas obra "Pavimentación e servizos en Touville e Sta. Mª da Lama"