Museo Integrado de Maquiraria Agrícola Clásica

Casa Vázquez - Trasliste - Láncara
Vista Portas Pechadas
Vista Portas Abertas
Barreiros 335
Bertolini 125
Colleitadora
David Brown E FordSon
Massey 65 E Ferguson Gris
Miniaturas